12 października 2014

Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczęła obowiązywać ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzająca nowy system gospodarowania odpadami, których w Polsce powstaje ponad 12 mln ton rocznie. Blisko 20% śmieci trafia do lasów na dzikie wysypiska, a tylko 11% do recyklingu. Reszta zalega na wysypiskach. Zbocza i dno takiego wysypiska śmieci lub składowiska odpadów niebezpiecznych posiadają uszczelnienie zabezpieczające zarówno rodzimy grunt, jak i wody gruntowe przed skutkami nieustannie zachodzących procesów gnilnych.

 

Dostarczone na składowisko odpady plantuje się i wstępnie zagęszcza za pomocą spycharek gąsienicowych. Jednak ostateczne zagęszczenie odpadów zapewnia praca kompaktora kołowego, który ubija każdą warstwę odpadów o grubości od 20 do 30 cm. Uformowane w ten sposób poziome warstwy odpadów o miąższości 2 m pokrywa się gruntem mineralnym lub innymi materiałami inertnymi (ziemia, piasek, gruz itp.).

 

Od 1990 r. w Stalowej Woli produkowane są odpowiednie maszyny do tej technologii. W swojej ofercie DRESSTA posiada trzy modele kompaktorów gąsienicowych: TD-15M LA (masa 23,8 t), TD-20M LA (masa do 28,1 t) i TD-25M LA (masa do 43,2 t) oraz kompaktor kołowy 534E LA (masa do 24,2 t). W zależności od przeznaczenia i specyfiki pracy użytkownik ma możliwość wyboru rozwiązania w zakresie rodzaju podwozia oraz osprzętu roboczego (lemiesz lub łyżka, zrywak wielozębny lub jednozębny) optymalnie dostosowanego do warunków użytkowania.

 

W kompaktorach Dressty zastosowano niezawodne silniki firmy Cummins spełniające normy poziomu emisji spalin EU Stage IIIA. Z kolei filtry powietrza, to filtry typu odśrodkowego, które pracują na zasadzie działania siły odśrodkowej na pyły znajdujące się w zasysanym powietrzu i ich usuwaniu. Spycharki Dressty pracujące na wysypiskach śmieci wyposażono w wentylatory odwracalne, czyli posiadające możliwość zmiany kierunku przepływu powietrza, co umożliwia oczyszczanie chłodnicy z nagromadzonych na niej zanieczyszczeń oraz poprawę chłodzenia powietrzem z zewnątrz, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż w komorze silnika. Natomiast w kompaktorze kołowym zespół chłodnic „3 w 1” zapewnia chłodzenie silnika, oleju układu napędowego i powietrza dolotowego do silnika, a także wyposażony jest w hydraulicznie napędzany wentylator o zmiennej prędkości. Dodatkowo chłodzony jest olej układu roboczego.

 

Szczelna kabina operatora kompaktorów spycharkowych jest standardowo wyposażona w klimatyzację i posiada system recyrkulacji powietrza. Powietrze krążące wewnątrz jest filtrowane przy pomocy filtra wewnętrznego znajdującego się za fotelem. Powietrze zasysane do środka spoza kabiny również jest filtrowane poprzez filtr zewnętrzny znajdujący się w tylnej ścianie kabiny. W ten sposób oczyszczone powietrze przechodzi przez klimatyzator i zostaje odpowiednio schłodzone lub podgrzane w zależności od potrzeb. Kabiny spycharek do pracy w trudnych warunkach, jakie występują na wysypiskach śmieci, mogą być opcjonalnie wyposażone w osłony siatkowe szyb i świateł, zabezpieczające je przed stłuczeniem. Z kolei kabina operatora w kompaktorze kołowym wyposażona jest w klimatyzator oraz urządzenie filtro-wentylacyjne z filtrem wstępnym i filtropochłaniaczem, który zawiera węgiel aktywny i bezazbestowy materiał filtracyjny.

 

Najczęściej stosowanymi lemieszami na wysypiskach śmieci są lemiesze półwklęsłe lub wklęsłe wyposażone w dodatkowe kraty ze względu na duże pojemności - od 11,42 do 25,5 m³. Podwozia wyposażono w płyty gąsienicowe z otworami, przez które usuwany jest nadmiar materiału z przestrzeni pomiędzy zębami koła łańcuchowego, a tulejami łańcucha gąsienicowego powodującego nadmierne zużycie komponentów, a także w różnorodne osłony i zabezpieczenia - zgarniacze przednie i tylne oczyszczające gąsienice, osłony rolek, osłony przeciwskalne kół łańcuchowych, osłony przekładni bocznych eliminujące wciskanie się śmieci pomiędzy części podwozia. Poza tym spycharka standardowo posiada wzmocnione osłony misy olejowej silnika i skrzyni biegów, a dla usprawnienia usuwania śmieci zastosowano elektryczną wciągarkę służącą do opuszczania osłony silnika zamontowanej na zawiasach. Zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego, które znajdują się na tylnej ramie spycharki i są narażone na uszkodzenia przez wystające pręty czy druty, zabezpieczono standardowo przykręcaną  specjalną osłoną.

 

Osprzęty robocze kompaktora kołowego to: łyżka o pojemności 3,4 m³ z listwą tnącą kątową z ostrzem lub zębami, lemiesz spycharkowy o pojemności 2,0 m³ oraz łyżka wieloczynnościowa o pojemności 2,6 m³. Osprzęty te wyposażono w dodatkowe kraty zwiększające ich pojemność i umożliwiające przenoszenie dużych ilości odpadów. Kompaktor ten posiada również wzmocnione osłony dolne podwozia, wału napędowego, chłodnicy i przewodów hamulcowych, które zapobiegają przedostawaniu się śmieci do wnętrza maszyny i zniszczeniu komponentów. Zgarniacze przednie i tylne zapobiegają gromadzeniu się odpadów i błota na stalowych kołach, a kołki walców przednich oraz płyty tnące walców tylnych zapewniają znakomitą trakcję przy jednoczesnym efektywnym zagęszczaniu i rozdrabnianiu materiału.

 

Wszystkie maszyny Dressty do pracy na wysypiskach śmieci mogą być dodatkowo wyposażone w elementy poprawiające komfort pracy operatora oraz obsługi, tj.: centralny układ smarowania, system monitoringu pracy maszyny oraz inne – zgodnie z życzeniem klienta.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Marek Stańkowski
Autor albumu „Stalowe kolosy”

 

DRESSTA i jej kompaktory.
Kompaktory Dressta TD-15M LA, TD-20M LA, TD-25M LA, 534E LA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

e-maszbud.pl to e-gazeta o maszynach i sprzęcie budowlanym: nowości, wiadomości, prezentacje, wydarzenia

MENU