25 sierpnia 2016

W tym numerze E-maszbud.pl kontynuujemy cykl pokazujący, jak duże korzyści przynosi zamontowanie nowoczesnych systemów sterowania maszynami budowlanymi. Jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi tego typu to Trimble Grade Control System GCS900, który znajduje zastosowanie przede wszystkim w koparkach, spycharkach i równiarkach. Sprawdzamy, jak elektronika przekłada się na zwiększenie efektywności pracy.

 

System Trimble GCS900 3D występuje w dwóch wariantach, podstawowymi elementami są:

Wariant GNSS (sterowanie za pomocą sygnałów GNSS)

- w zależności od systemu jeden lub dwa odbiorniki GNSS (MS975 lub MS995)

- Radio SNR434

- Jednostka sterująca z wyświetlaczem (CB450 lub CB460)

- opcjonalnie stacja bazowa

 

Wariant UTS (sterowanie tachimetrem)

- Lustro MT900

- Radio 2421

- jednostka sterująca z wyświetlaczem (CB450 lub CB460)

- tachimetr (SPS930 lub SPS730)

 

Trimble Grade Control System GCS900 – co daje operatorowi koparki?

 

System marki Trimble oparty na technologii 3D to spore ułatwienie dla operatora. W kabinie wyświetlane są wskazania dotyczące powierzchni zadanej i nachylenia projektowanego bezpośrednio w miejscu pracy operatora. Dzięki temu pracownik może korzystać z widoków, jak: rzut z góry, profil wzdłużny, profil poprzeczny oraz z wartości numerycznych. System przez cały czas podaje precyzyjne informacje na temat położenia łyżki.

 

Najbardziej precyzyjnym rozwiązaniem jest wariant sterowania 3D z tachimetrem UTS, który jest stosowany w razie potrzeby zachowania bardzo wysokiej dokładności. Tachimetr zastępuje sygnał GNSS w trudnych warunkach terenowych, gdzie tradycyjna antena się nie sprawdza (np. tereny zalesione).

 

Patentem Trimble jest system Dual GNSS, w którym znajdziemy 2 odbiorniki sygnału GNSS. Dostarczają one pozycję i kierunek pracy maszyny w przestrzeni trójwymiarowej, dzięki czemu praca jest bardzo dokładna i szybka.

 

Korzystanie z systemu GCS900 przekłada się na oczywiste korzyści, takie jak: zwiększenie produktywności (nawet o 50%) oraz przyspieszenie pracy. To z kolei przynosi spore oszczędności eksploatacyjne, obniżenie kosztów pomiarów i spowolnienie zużycia maszyny. Dodatkowo operator dzięki systemowi GCS900 jest samowystarczalny – nie potrzebuje np. dodatkowego wsparcia geodetów.

 

Idealny system do spycharki i równiarki

 

System Trimble GCS900 3D znakomicie wspiera pracę operatora spycharki i równiarki. Przede wszystkim dba o prawidłowe ustawienie wysokości i nachylenia lemiesza/pługu. Odbywa się to automatycznie dzięki sterowaniu hydrauliką maszyny.

 

System rozpoznaje zadany projekt, sam dobiera pożądane parametry co gwarantuje wysoką precyzję pracy – nawet do 1 centymetra. To oczywiście przekłada się na znaczne skrócenie czasu wykonywania zadania – według szacunków producenta można osiągnąć w tym względzie nawet 80% oszczędności, a czas wykonania projektu może skrócić się nawet trzykrotnie. Warto także wspomnieć o mniejszym obciążeniu operatora.

 

System, podobnie jak w przypadku koparki, występuje w dwóch wariantach: sterowania tachimetrem UTS lub za pomocą odbiorników GNSS.

 

Opcjonalnie system można uzupełnić o modem SNM940, dzięki któremu możliwy jest stały, bezprzewodowy odczyt parametrów pracy maszyny w czasie rzeczywistym w biurze. Modem umożliwia również zdalne aktualizowanie projektów, które dana maszyna ma zrealizować.

 

Trimble Grade Control System GCS900 bez wątpienia jest najbardziej zaawansowanym systemem tego typu na rynku. Cenne korzyści wynikające z jego stosowania dostatecznie przekonują, że warto się nim zainteresować. Dystrybutorem systemu w naszym kraju jest firma SITECH Poland.

 

e-maszbud.pl

 

 

Systemy sterowania maszynami Trimble Grade Control System GCS900 – zastosowanie w koparkach i spycharkach 

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

e-maszbud.pl to e-gazeta o maszynach i sprzęcie budowlanym: nowości, wiadomości, prezentacje, wydarzenia

MENU