23 lutego 2016

Firma Caterpillar wprowadza pakiet zintegrowanych technologii do równiarek samobieżnych z serii M, M 2 i M 3: Cat® GRADE z pomiarem spadku poprzecznego, układem stabilizacji, automatycznym łamaniem w przegubie i zaawansowanymi joystickami sterowania. Te cztery systemy zwiększają wydajność pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.  

 

Cat GRADE z pomiarem spadku poprzecznego: szybkie i dokładne równanie terenu

 

Cat GRADE z pomiarem spadku poprzecznego to opcjonalny, fabrycznie zintegrowany układ, który nie wymaga żadnej infrastruktury, stacji bazowej, plików konstrukcyjnych ani aparatów radiowych do przesyłu danych. Ten prosty i opłacalny system 2D, obsługiwany przez operatora, automatycznie dostosowuje nachylenie i wysokość zawieszenia lemiesza na całej długości krawędzi. Dzięki temu równanie jest szybsze i dokładniejsze, a zużycie paliwa i materiałów oraz nakład pracy — niższe. W razie potrzeby zastosowania regulacji trójwymiarowej można łatwo rozbudować układ do opcji AccuGrade.

 

Układ stabilizacji: płynna jazda i większa precyzja

 

Układ stabilizacji to opcjonalna, opatentowana technologia wykrywania i redukcji wstrząsów w maszynie w celu poprawy precyzji równania terenu. W razie wykrycia drgań układ automatycznie zmniejsza prędkość obrotową silnika co 15 procent. Po ustabilizowaniu równiarki obroty silnika stopniowo wzrastają do zadanego poziomu. Ustawienia mogą być dostosowywane do warunków pracy lub do preferencji operatora.

 

Automatyczne łamanie w przegubie:   łatwiejsze manewrowanie i wyższa produktywność

 

Automatyczne łamanie w przegubie — kolejna opatentowana technologia — umożliwia operatorowi równiarki samobieżnej automatyczne łamanie maszyny w przegubie podczas kierowania, co znacznie zmniejsza zmęczenie. Rezultatem jest podwyższona produktywność i zwrotność, szczególnie podczas pracy w ciasnych przestrzeniach, na łukach, wokół przeszkód i podczas zawracania. Wszystkie równiarki samobieżne z serii M i M 3 są dostarczane z fabrycznie zamontowanym układem automatycznego łamania w przegubie z 500-godzinną próbną wersją oprogramowania.

 

Zaawansowane joysticki sterowania:   bezpieczna i wydajna praca

 

Za pomocą zaawansowanych joysticków sterowania operator może jednocześnie kierować maszyną, łamać ją w przegubie, zmieniać biegi, ustawiać lemiesz, uruchamiać układ Cat GRADE z pomiarem spadku poprzecznego, obsługiwać pług śnieżny i sterować zewnętrznym układem hydraulicznym. Te opcjonalne elementy sterownicze są łatwe w obsłudze, zwiększają bezpieczeństwo, zmniejszają zmęczenie i poprawiają wydajność operatora.

 

Caterpillar

Zintegrowane technologie do równiarek samobieżnych Cat® z serii M

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

e-maszbud.pl to e-gazeta o maszynach i sprzęcie budowlanym: nowości, wiadomości, prezentacje, wydarzenia

MENU